Search toggle

Forskningsfinansiärer satsar på öppen tillgång

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova har fattat ett beslut om att gemensamt finansiera publicering hos förlag som endast ger ut tidskrifter med helt öppen tillgång. På JU innebär det att forskare publicerar artiklar open access utan avgift i tidskrifter från Frontiers, MJS och PLOS.

Beslutet gäller alla organisationer som är kopplade till Bibsamkonsortiet och innebär alltså att varken författare eller lärosäte betalar någon avgift för publicering i tidskrifter från Frontiers, MJS (Medical Journals Sweden) och PLOS. I ett första steg täcker finansiärerna kostnaderna för publicering under 2024 och 2025. Beslutet har ett viktigt symbolvärde, eftersom de stora förlagens utgivning fortfarande domineras av hybridtidskrifter där ett stort antal artiklar är låsta bakom betalväggar.

Högskolebibliotekets publiceringsavtal

2024-03-18