Search toggle

Bli bättre på att läsa på skärmen

En hel del av den litteratur du behöver läsa som student finns ofta tillgänglig digitalt. Det finns många fördelar med att läsa på skärmen. Välkommen till en kort föreläsning på biblioteket måndagen den 4 mars klockan 12:30–12:45. Vi ger dig tips som förenklar din digitala läsning.

Föreläsningen är en del av bibliotekets serie Akademisk kvart och äger rum i JMW-salen på plan 1 i biblioteket.

2024-03-01