Search toggle

JTH-studenter ställer ut på biblioteket

Studenter som läser andra året på programmet byggnadsutformning med arkitektur har jobbat med ett projekt kring stadsdelen Söder i Jönköping. De har gjort besök och intervjuat boende i området för att sedan skapa förslag på hur olika platser kan förbättras. Kom in och titta på deras förslag i utställningen på biblioteket.

I anknytning till utställningen har vi även ställt fram intressant litteratur kring stadsplanering, stadsutveckling och arkitektur.

Serina Shababibi och Ludwig Norrwie är två av studenterna som deltagit i projektet.

2023-04-17