Search toggle

Renoveringsarbete på avdelningen för skönlitteratur

Nu börjar renoveringen på skönlitteraturavdelningen på plan 2. Arbetet kommer att pågå i ett par veckor. Samtidigt påbörjas renoveringen i den tysta läsesalen på plan 2.

Dörrarna mellan grupprumskorridoren på plan 2 och biblioteket kommer att vara låsta under pågående renovering. För att röra dig mellan biblioteket och grupprumskorridoren behöver du använda trappan i entréhallen.

Om du vill låna skönlitteratur kan du prata med oss i informationsdisken, ringa oss eller kontakta oss via Fråga biblioteket. Vi reserverar då boken till dig och du kan hämta den tidigast efter klockan 16:00 samma dag.

Tyst läsesal (C2004) kommer att vara helt stängd kommande veckor. Välkommen att använda någon av studieplatserna inne i biblioteket i stället.

2022-04-28