• Ny design och uppdaterat innehåll i guiderna

    Våra ämnesguider har fått nytt utseende och delvis nytt innehåll. Välkommen att använda bibliotekets olika guider för hjälp med informationssökning inom ditt ämne och för vägledning inom områden som talböcker, EndNote och informationssökning.
  • Ny databas från IEEE

    Biblioteket ger nu tillgång till databasen IEEE Xplore Digital Library. Databasen innehåller en mycket stor samling fulltextdokument - över 4 miljoner - inom datavetenskap, elektroteknik och elektronik.
  • Nytt om hållbar utveckling

    Nu är databasen The sustainable organization library uppdaterad med material fram till och med 2016.