• iPad Mini till utlån

    Nu lånar biblioteket även ut en iPad Mini. Sedan tidigare finns iPad, iPad med retinaskärm, Kindle och Letto att låna i informationsdisken.
  • Nya låneregler från 1 juli

    Biblioteket byter den tidigare flexibla lånetiden mot en fast på 21 dagar. Böcker i kursbokssamlingen kan fortsatt lånas i två dagar.