Skolchefsinstitutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Institutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap.

Skolchefsinstitutet kommer att erbjuda forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling.

Lene Foss, professor

Joakim Krantz, postdoktor

Mikael Segolsson, lektor

Ann Ludvigsson, lektor

Liz Browne, affilierad forskare

Svein Tvedt Johansen, affilierad forskare