Aktuellt

Intervju i Skolporten om boken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Skolchefer befinner sig i en position mellan nationell och lokal styrning, mellan professionell och politisk styrning, säger Lene Foss.

Bok: Skolchefers arbete

Forskningsantologin Skolchefers arbete - att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid finns nu att beställa. Antologin är skriven av forskare knutna till Skolchefsinstitutet, redaktörer är Lene Foss och Joakim Krantz.

Föreläsning med Lene Foss

Nu kan du ta del av föreläsningen som Lene Foss höll vid professorsinstallationen på Jönköping University 23 september 2021. Föreläsningen är omkring 20 minuter, och har titeln Educational Leadership in Times of Crisis - the Role of Higher Education in Developing Responsibility. Du hittar den under fliken Forskning.

Skolchefer:
Ni bidrar på flera sätt till forskningen om er själva!

Skolchefsinstitutet har under flera år arbetat för att bidra till forskningen om skolchefer. Forskningen bedrivs tätt ihop med skolcheferna själva, ni svarar på enkäter, medverkar i djupintervjuer och deltar i workshops. Sedan tar ni del av resultaten och diskuterar dem med oss forskare också.
Som till exempel på skolchefskonferensen, tack för det! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook