Aktuellt

Skolchefer: Ni bidrar på flera sätt till forskningen om er själva!

Skolchefsinstitutet har under flera år arbetat för att bidra till forskningen om skolchefer. Forskningen bedrivs tätt ihop med skolcheferna själva, ni svarar på enkäter, medverkar i djupintervjuer och deltar i workshops. Sedan tar ni del av resultaten och diskuterar dem med oss forskare också.
Som till exempel nyligen på skolchefskonferensen, tack för det!

Läs vad Encell - Nationellt centrum för livslångt lärande skriver om konferensen.

Här finns ett referat från skolchefskonferensen 2019 i Växjö.

Här finns ett referat från skolchefskonferensen 2020. Pdf, 1 MB. (pdf, 1 MB)

Skolchefsinstitutets nysatsning har rivstartat

Skolchefsinstitutet har varit igång ett par år men under 2019 har det gjorts en stor nysatsning genom att en professor och två ytterligare forskare har anställts i gruppen. Forskningen har växlat upp och det finns en rad intressanta resultat att vänta framöver.

Läs mer

Facebook