Agneta Marell avtackades efter sju år som rektor

Idag gör Agneta Marell sin sista arbetsdag som rektor för Jönköping University. Vid hennes avtackning igår var det många som ville tacka för fina och viktiga insatser under de sju åren hon varit rektor och önska lycka till framöver.

Det var många som ville uppmärksamma Jönköping Universitys (JU) avgående rektor Agneta Marell vid mottagningen på Mariedal onsdagen den 27 mars.

Både medarbetare, externa samverkanspartners och kollegor från hela landet kom för att tacka för gott samarbete och överlämna presenter och blommor. Bland gästerna fanns bland andra kollegor från andra lärosäten, landshövding, stadsdirektör, regiondirektör, regionstyrelsens ordförande, vd för Handelskammaren, representanter för kommuner, representanter för JU:s stiftelsestyrelse och vice studentkårsordförande som representerade alla studenter och många medarbetare vid lärosätet.

Anders Danielsson, styrelseordförande för Stiftelsestyrelsen vid JU, höll det inledande talet och tackade Agneta för hennes betydande insatser för JU. Han lyfte bland annat att Agneta berikat JU och fått JU att växa och utvecklas på många sätt genom hennes hängivenhet, engagemang och passion.

Tal framfördes även av Salem Seifeddine, prorektor, Eva Gipperth, högskoledirektör, Ingrid Wadskog, vd på Tekniska Högskolan vid JU, Anders Jonzon, kommunikationsdirektör, Johan Fritz, stadsdirektör, Monica Dahlbom, kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping och tidigare ordförande för Stiftelsestyrelsen vid JU. Återkommande inslag var just Agnetas engagemang och ambition och vilja att utveckla JU.

Agneta Marell tackade för de fina åren och lyfte den laginsats som möjliggjort lärosätets framgångar.

– Jag vill rikta ett stort tack till er alla som gjort dessa år så minnesvärda. Något av det bästa har varit förmånen att få träffa alla fantastiska och inspirerande människor. Jag kommer att se tillbaka på min tid på JU med stolthet och tacksamhet. Det har varit en ära att få vara rektor vid JU, sa Agneta Marell under mottagningen.

Läs Agnetas sista rektorsbrev där hon tackar för tiden på JU

Se bilder från avtackningen på bildspelet nedan:

2024-03-28