Fler ska kunna utbilda sig till sjuksköterska i Jönköpings län

Från höstterminen 2024 går det återigen att studera sjuksköterskeprogrammet med studieorter Värnamo och Eksjö. Det råder stor brist på sjuksköterskor i Jönköpings läns södra och östra delar. I samverkan med Region Jönköpings län (RJL), Kommunal utveckling Jönköpings län, Värnamo kommun och Eksjö kommun gör Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) en större satsning så att fler kan utbilda sig till yrket.

Fram till 2022 var det möjligt att söka studiegrupp Värnamo och Eksjö, detta i ett samarbete mellan Hälsohögskolan och de berörda kommunerna. I den nya samverkanssatsningen ingår även RJL och Kommunal utveckling.

– Utbildningen är ett strategiskt steg för att möta bristen på sjuksköterskor som finns både i vårt län och i övriga landet. Genom detta samarbete kan vi gemensamt arbeta för en starkare kompetensförsörjning inom vården – något som i förlängningen ger bättre hälso- och sjukvård för våra invånare, säger Patrick Nzamba, HR-direktör Region Jönköpings län.

Undervisningen kommer bland annat att ske via streamade föreläsningar till Campus Värnamo och Campus i12 i Eksjö. Det har även skapats kliniska träningscentrum på sjukhusen i Eksjö och Värnamo där de praktiska momenten kommer att genomföras. Detta motsvarar de träningsrum som finns på Hälsohögskolan

- Satsningen, som sker i samverkan, är ett sätt för oss på JU att bidra till den lokala kompetensförsörjningen, vilket vi ser som väldigt positivt, säger utbildningschef Agneta Stenebrand vid Hälsohögskolan.

Ansökningstiden till utbildningen är öppen 15 mars-15 april. Till respektive studieort i Eksjö och Värnamo kommer ca 24 studenter att antas.

- Den här satsningen är ett utmärkt exempel på vad vi kan åstadkomma i samverkan, säger Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling.

2024-03-25