Hur är det att bli gammal?

Att åldras kan ha sina utmaningar med försämrad syn och hörsel samt värk i kroppen. För att få en bättre inblick i hur det är att vara äldre får studenter på Hälsohögskolan vid Jönköping University som läser specialistsjuksköterskeutbildningen till distriktsköterska använda sig av en äldredräkt. Detta för att öka förståelsen och förbättra bemötandet till de äldre som är i behov av vård.

Sofia Örtlund Eklind läser till distriktsköterska och får använda äldredräkten i undervisningen.

Äldredräkten Gert som den heter, simulerar hur det är att vara äldre med exempelvis glasögon som ger nedsatt syn, hörselskydd som ger nedsatt hörsel och imiterar tinnitus. Med hjälp av tyngder simuleras förlorad muskelmassa, och speciella skor stör balansen. Dräkten som Hälsohögskolan använder kan illustrera åtta olika sjukdomstillstånd som till exempel stroke, diabetes och halvsidig förlamning.

- Studenterna kan tydligare leva sig in i hur det är att vara äldre. Tillsammans med de teoretiska delarna blir upplevelsen mer konkret, en möjlighet att ”gå i den äldres skor”. Det här blir ett verktyg att lära ut ett gott bemötande, säger Julia Lindblom, doktorand och adjunkt vid programmet.

Bland annat kan det handla om att ha tålamod för de äldre då saker tar längre tid eller en ökad förståelse för att de inte orkar vissa aktiviteter.

Minska fördomar mot äldre

En del av lärarlaget på specialistsjuksköterskeprogrammen, Julia Lindblom, Elzana Odzakovic och Charlotta Wigenius har gjort studiebesök vid Skaraborgs Hälsoteknikcentrum på Skövde högskola, där de använder sig av dräkten i sin undervisning,

- Besöket inspirerade oss att använda dräkten även på våra utbildningar. Forskning visar att det finns fördomar mot äldre (ålderism), och att arbeta med den här åldersgruppen är något vi vill förändra genom en ökad förståelse för åldrandet och hur man vårdar äldre personer, säger Elzana Odzakovic, lektor och programansvarig.

Möt studenten Sofia Örtlund Eklind som läser till specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska som använder sig av äldredräkten i klippet.

2024-03-12