Stipendier går till att minska utanförskap hos äldre

En grupp personer med checkar

Fr. vänster: Ann Johansson, Madeleine Svärd, Johanna Lundgren, Jenny Janeke, Susanne Konradsson, Caroline Fischl, Anna Sundling, Mathias Olsson, Annica Ericsson och Yashar Mahmud

Aktiestinsens Stipendiefond delas årligen ut vid Hälsohögskolan, Jönköping University till projekt för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldre. 2023 års utdelning var på totalt 607 500 kr och gick till fyra projekt som presenterades under en ceremoni den 6 februari. Huvudtemat för samtliga projekt var att minska utanförskap för äldre.

Ceremonin inleddes med lunch på Mariedal på Jönköping University. Därefter presenterades 2023 års stipendiater som var:

  • Jenny Janeke, Jönköpings kommun med projektet Minska digitalt utanförskap för seniorer, 257 500 kr
  • Anna Sundling, Nässjö kommun med projektet KulturVänner, 150 000 kr.
  • Madeleine Svärd, Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län med projektet Hur funkar det egentligen? – Vardagsteknik för seniorer, 100 000 kr.
  • Yashar Mahmud, Hälsohögskolan, Jönköping University, Aktivitet och hälsa för äldre döva personer, 100 000 kr.

Bryta ofrivillig ensamhet

Samtliga projekt hade som syfte att bryta ofrivillig ensamhet och utanförskap som är mycket vanligt bland äldre. Det är bland annat inte ovanligt att äldre väljer bort aktiviteter som kräver digitalt engagemang, något Jenny Janeke och hennes projekt i Jönköpings kommun vill förändra.

– Det känns häftigt och efter dagens presentationer är jag väldigt inspirerad att komma vidare med vårt projekt, säger Jenny Janeke.

Uppföljning av lyckade projekt

Under lunchen fick även 2022 års stipendiater presentera sina genomförda eller pågående projekt som var:

  • Madeleine Svärd, Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län med projektet Musik att minnas.
  • Susanne Gustavsson, Hälsohögskolan med projektet HEAT.
  • Annica Ericsson, Nässjö Kommun med projektet ”Stark till kropp och själ”

– Stort tack till stiftelsen för Aktiestinsens stipendiefond för att ni har gett mig förtroendet och möjligheten att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa, avslutade Annica Ericsson som var sist ut med sin presentation.

Avtackning

Ceremonin avslutades med avtackning för lång och trogen tjänst för flera som arbetat med stiftelsen. Anita Björklund Carlstedt, som varit med sedan starten 2011, som ämnesansvarig och sekreterare, Dennis Petterson, kassör och bankman, även han har varit med från starten, samt Monica Pärson, arbetsterapeut och kontaktperson för verksamheterna samt ledamot i bedömningskommittén.

Fakta Aktiestinsens stiftelse

Lennart Israelsson var en SJ-anställd stationsföreståndare i Småland, som tjänade en förmögenhet på aktieplaceringar vilket gav honom smeknamnet ”Aktiestinsen”. Under senare delen av sitt liv donerade Israelsson miljontals kronor till olika stiftelser. Det finns nu fem stiftelser med hans namn, varav en är Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa.

 

Stiftelsen utlyser årligen, som flest, åtta stipendier om sammanlagt högst 600 000 kronor till yrkesverksamma, entreprenörer, forskare och studenter för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och/eller forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

 

Bedömningskommittén som föreslår vilka projekt som beviljas pengar från stiftelsen består av Hälsohögskolans vd (ordförande för stiftelsen), en representant för studentföreningen på Hälsohögskolan, ämnesföreträdare/forskare inom arbetsterapiområdet, en yrkesverksam arbetsterapeut och en extern entreprenör inom arbetsterapiområdet.

 

Läs mer om Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse och hur du ansöker.

2024-02-07