JU-personal hyllades för betydande insatser för Jönköping

Nina Edh Mirzaei, universitetslektor på Tekniska Högskolan och Lina Bjerke, universitetslektor på Jönköping International Business School,

Nina Edh Mirzaei, universitetslektor på Tekniska Högskolan och Lina Bjerke, universitetslektor på Jönköping International Business School, tackades och fick diplom för att de har varit goda ambassadörer för Jönköping.

Ett 40-tal personer hyllades den 21 november på länsresidenset i Jönköping för att de har varit goda ambassadörer och gjort betydande insatser för Jönköping som mötes- och evenemangstad under 2023. Två av dem var Nina Edh Mirzaei, universitetslektor på Tekniska Högskolan (JTH) och Lina Bjerke, universitetslektor på Jönköping International Business School (JIBS), vid Jönköping University (JU). De har attraherat besökare till regionen genom två konferenser.

- Jätteroligt att vi uppmärksammas för vårt arbete, säger de.

Det var Destination Jönköping som bjöd in till ambassadörslunch på länsresidenset och landshövding Helena Jonsson tackade de cirka 40 representanterna från föreningslivet med mera för att de bidragit till att skapa mervärde för Jönköping. Nina Edh Mirzaei var värd och medorganisatör till Plan-konferensen om logistik i våras och Lina Bjerke var organisatör för Regional Innovation Policies Conference i höstas.

"Vi fick verkligen chansen"

- Vi hade nästan 200 deltagare, som under två halvdagar gjorde studiebesök på företag i regionen så vi fick verkligen chansen att visa upp vad vi kan och gör i den här regionen, säger Nina Edh Mirzaei.

Regional Innovation Policies Conference är en forskningskonferens på temat innovation och regional utveckling. Som inledning pratade både kommunens näringslivschef Sven Rydell och JIBS tidigare vd Jerker Moodysson om JU och Jönköping inför mötesdeltagarna.

"Som en kokande kittel"

- Jönköpingsregionen är som en kokande kittel med olika kulturer och innovativa företag och det fick vi chansen att sprida till en internationell publik på konferensen, säger Lina Bjerke.

Nina och Lina är glada för att deras konferenser har genererat i bra saker för Jönköpings kommun och framhåller att det är ett av många exempel på hur JU når ut i samhället. De tycker att ett gott ambassdörsskap kommer av att man syns och har ett visst mått av mod för att våga kasta sig ut och tacka jag till saker. De ser gärna att medarbetare till dem följer i deras fotspår. De hoppades på att ambassadörslunchen skulle vidga deras kontaktnät och på lite längre sikt leda till fler studentrekryteringar och samarbeten till JU.

2023-11-22