Daniel Grahn från Erikshjälpen inledde barnrättskonferensen

Daniel Grahn från Erikshjälpen inledde barnrättskonferensen.

Barns rättigheter lyftes under stor konferens

Över 300 deltagare var på plats under barnrättskonferensen på Barnkonventionens dag den 20 november som hölls vid Jönköping University (JU). Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin var en av talarna tillsammans med bland andra Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan, JU.

I entrén på Högskolan för lärande och kommunikation var det fullt med minglande besökande och utställare från organisationer, Jönköpings kommun och forskningscentret CHILD vid JU. Tillsammans med Erikshjälpen och Länsstyrelsen arrangerade JU årets barnrättskonferens.

- Det är en fantastisk möjlighet för JU att visa att vi uppmärksammar barnkonventionen och det arbete som görs runt om i länet men också här på JU när det gäller barns rättigheter, säger Frida Lygnegård.

Barn har rätt till en trygg uppväxt

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin

Generalsekreterare för barnrättsorganisationen Erikshjälpen Daniel Grahn inledde eftermiddagen. Han ifrågasatte om världen verkligen är så som barn drömmer om och talade vidare om att möjligheten att förverkliga sina drömmar beror på vart man bor.

Därefter talade Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. Barnombudsmannen har i uppdrag att företräda barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen och bevaka så den efterlevs. Hon fortsatte inom temat att alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Undersökningar visar att ojämlikheten för barn i Sverige ökar och menar att det är viktigt att lyssna på barnen och på vad forskningen visar för att ta reda på vad man kan göra mer.

Ungdomar var delaktiga i forskningsprocessen

Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan, JU

Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan, JU.

Som forskare är en viktig del forskningskommunikation talade Frida Lygnegård kring, för forskningskommunikation möjliggör att beslut fattas på vetenskaplig grund. Hon forskar om barns rättigheter och pratade om att man inte ska underskatta barns kapacitet. Hon gav exempel på vad man kan göra för att låta barn bli delaktiga i beslut som rör dem, som att våga backa och låta barnet ta plats. I en studie har hon själv låtit ungdomar vara med i forskningsprocessen just för att involvera dem.

Eftermiddagen bjöd även på paneldebatt och avslutades med en ljusmanifestation i Rådhusparken i Jönköping.

2023-11-21