Kick-off för ny forskarskola som ska förändra lärarutbildningar

Den 28 och 29 mars hölls en kick-off på kulturhuset Spira i Jönköping för den nationella forskarskolan Culturally Empowering Education through Language and Literature (CuEEd-LL). Kick-offen samlade ett trettiotal deltagare, både forskare och doktorander, från flera olika länder.

Kick-offen inleddes med invigningstal av bland annat Ylva Lindberg, professor på Högskolan för lärande och kommunikation och projektledare för forskningsskolan och Agneta Marell, rektor vid Jönköping University.

- Genom att mötas över disciplingränser kommer vi att undersöka vad kulturellt möjliggörande undervisning är och skulle kunna vara i dagens utbildningslandskap. Forskarskolans ska stödja lärarutbildningen och bidra med verktyg för att språk och litteratur ska kunna användas för att stärka båda lärare och elever i att självklart ta del och vara i skilda kulturella sammanhang , säger Ylva Lindberg.

Huvudtalare var Lynda Spencer från Rhodes University, South Africa och Lynn Mario T. Menezes de Souza, Universidade de São Paulo, Brasilien – båda i forskarskolans internationella advisory board.

Under de två dagarna hölls även ett antal seminarier samt presentationer av de tretton antagna doktoranderna som påbörjar sin doktorandutbildning under våren 2022.

Forskarskolan syftar till att bygga upp forskningskapacitet bland lärarutbildare, för att förbereda nästa generations lärare att undervisa för svenska skolans mångfald - och förbättra lärarutbildningarna och undervisningen i skolan med avseende på språk och litteratur.

– Även om språk och litteratur ska förstås som ämnesdiscipliner i sin egen rätt, utgör de fundamentala resurser för undervisning, lärande och kulturförståelse på ett övergripande plan. Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL ska didaktiska metoder utarbetas för hur både språk och litteratur kan stödja literacyförmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska utbildning, säger Ylva Lindberg.

Forskarskolan CuEEd-LL finansieras med närmare 39 miljoner kronor under en fyraårsperiod av Vetenskapsrådet. Den leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Borås och Malmö universitet.

Läs mer om forskaraskolan CuEEd-LL

Bildspel

Kontakt

2022-04-01