Ökade utbildningsanslag för JU ger nya utbildningsplatser

I förrgår presenterade regeringen budgetpropositionen för år 2021. I den föreslås en rad investeringar i högre utbildning. Jönköping University (JU) får höjda utbildningsanslag, vilket ger möjlighet för särskilda utbildningssatsningar. Det kommer att innebära ett flertal nya utbildningsplatser.

Den utbyggnad av högre utbildning som påbörjats under 2020 fortsätter och kommer nu att kunna öka ytterligare.

Nya satsningar

I budgetförslaget som ligger föreslår regeringen ett antal satsningar som ger JU ytterligare anslag till nya utbildningsplatser.

  • Utbildning i hela landet är en satsning på arbetslösa som ska ge möjlighet att snabbt komma tillbaka i arbete.
  • För utbildning på avancerad nivå tilldelas JU under en tvåårsperiod anslag för att kunna erbjuda fler utbildningsplatser.
  • Satsningen på Livslångt lärande får anslag under 2021.
  • Fortsatt satsning på behörighetsgivande utbildning (basår). Det ger fler möjlighet att bli behöriga att söka till högre utbildning.

- Det är glädjande att utbyggnaden fortsätter. Tillsammans med vårens satsningar ger detta Jönköping University möjlighet att välkomna ännu fler studenter 2021, säger rektor Agneta Marell.

Ytterligare läsning

Ytterligare information kring utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar för 2021 hittar du här: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/fler-utbildningsplatser-pa-hogskolan/ 

2020-09-23