Jönköping University utbildar specialistläkare

Den 4-7 februari håller Institutet för Gerontologi (IFG) en nationell kurs för läkare. Under fyra heldagar kommer 35 läkare till Hälsohögskolan för att delta i kursen ”Hemsjukvård och vård av sköra äldre”.

Daniel Gustafsson, specialist i geriatrik, ger en föreläsning till de blivande specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik som deltar i kursen. Kursen arrangeras av Institutet för Gerontologi vid Hälsohögskolan, Jönköping University. (foto: Katie Bingham)

Det är sjätte gången som IFG ger en specialistkurs som riktar sig till blivande specialistläkare i allmänmedicin och geriatrik. Kursen, som ges på uppdrag av Socialstyrelsen, har lockat läkare från hela Sverige.

Syftet med kursen är att öka kunskap om vård av äldre med speciell fokus på arbetsvardagar där hemsjukvård ingår i all större utsträckning. Kursen tar upp både kliniska och teoretiska aspekter på vård av sköra äldre i olika vårdformer. Läkarna får diskutera rädslan inför döden, göra kommunikationsövningar och även lära sig mer om läkemedel och nutrition.

Daniel Gustafsson, specialist i Geriatrik, Region Jönköpings Län, är en av föreläsarna på kursen och talade på första dagen om brytpunktssamtal – ett samtal som hålls när all botande och bromsande behandling avslutas och vården övergår till palliativ vård.

- Grundutbildningen och akademin behöver komma in i verksamheten så det är väldigt positivt att vi i verksamheten har möjlighet att anordna en utbildning ihop med akademin, så stärker vi vårt samarbete vidare, säger Daniel Gustafsson.

- Vi vet att forskning och kunskap omkring de äldres hälsa är ett område som det behöver forskas mer kring, så det är viktigt att hitta en arena mellan det befintliga forskningsnätverk som finns här på Hälsohögskolan och IFG, och vårdaktörerna i Region Jönköpings län.

Reaktionerna på kursen har varit mycket positiv både från deltagare och Socialstyrelsen.

- Det är väldigt geriatriskt intressant med hemsjukvård och brytpuntsamtal som jag tycker är jättesvårt, säger Elisabet Petrovic, specialist i Geriatrik i Malmö.

- Det är mycket som händer just nu med hemsjukvård, uppbyggnad av mobila team och fler kollegor som ägnar sig åt det, så man är nyfiken om hur det funkar på andra ställer och erfarenheter kring det. Jag ska ta med mig kursen och använda bitar i min kliniska vård.

2019-02-05