Roy Andersson ny docent

Den 17 december håller Roy Andersson sin docentföreläsning "Vilken strategi har framgångsrika resilienta företag och organisationer?".

I sin föreläsning kommer han att beskriva och förklara hur olikafilosofier inom kvalitetsstyrning kan kombineras i leverans- och efterfråganskedjan för att göra den mer flexibel. Analysen är både kvantitativ och kvalitativ, och bygger på teorier och litteratur om TQM, Lean, Agile och Six Sigma.

Läs mer på vår engelska sida.

2015-12-15