Lyssna på barnen och lindra rädslan – ny forskning om stöd vid nålstick i vården

– Små barn är kompetenta och medagerande personer som bör lyssnas på. Gör man det och låter barnet ledsaga den vuxne i hur stödet ska utformas blir det allra bäst.
Det säger Katarina Karlsson, som nyligen doktorerat vid Högskolan i Borås och Jönköping University, och som i sin forskning följt barn i åldrarna 3-7 år när de har varit med om nålstick i vården för att ta reda på vad de behöver för stöd.

2015-12-10