Succé för strategisk samverkan

Jönköping University har varit en aktiv deltagare i det Vinnovafinansierade nationella projekt KLOSS som syftar till att utveckla och sprida kunskap om strategisk samverkan. Projektet har pågått i två år och hade nyligen sin avslutningskonferens på KTH.

Inom projektet har bland annat Cecilia Bjursell, Centrumledare för Encell (Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande) vid Högskolan för lärande och kommunikation varit delaktig i det delprojekt som syftat till att utveckla instrument för dokumentation och synliggörande av enskilda medarbetares samverkanskompetens. Erfarenheterna kommer att publiceras i en bok från Studentlitteratur.

Jönköping University har även varit aktiv i det delprojekt som berör hur man skapar samverkansplattformar som på bästa sätt kan bidra till samverkansparternas utveckling.

– Vi bidrar genom projektet till den nationella utvecklingen av samverkanskompetens. Jönköping University har en väl utvecklad samverkan med både privat och offentlig sektor och vi fortsätter att utveckla arenor för samarbeten och utbyten. Det finns väl inarbetat i våra strategier och är en förutsättning för utveckling och nyttiggörande av samhällsrelevant kunskap vilken ökar Sveriges globala konkurrenskraft, säger prorektor Lars Niklasson.

Läs mer om KLOSS på KTH:s webb

2015-12-01