Chilenska och svenska företag möts kring hållbarhet

Den 4 till 8 april arrangerar Internationella Handelshögskolan, tillsammans med Exportrådet och chilenska Universidad Adolfo Ibáñez, “First Business and Sustainability Policy Meeting" i Stockholm.

Mötet kommer att bestå av två delar; förnyelsebara energikällor (med fokus på småskalig vattenkraft) och hållbart byggande. Syftet är att skapa nya affärsmöjligheter mellan företag i Sverige och Chile och främja miljövänliga arbetssätt. Utvalda svenska och chilenska företag kommer att bjudas in.

Förutom flera föredrag kommer det också att finnas tid för nätverkande, så att alla deltagande företag får möjlighet att lära sig mer om varandras verksamhet och utbyta information och idéer.

Sponsorer för evenemanget är Svensk-chilenska utvecklingsfonden och APEMEC (en branschorganisation för småskaliga vattenkraftverk).

För mer information, kontakta Magnus Taube .

2011-03-31