Högskolan för lärande och kommunikation deltar sedan 2017 som aktiv part i ett SIDA-finansierat projekt med syfte att utbilda ledare och chefer i Etiopien. Utbildningen är lokaliserad till Addis Abeba University och innebär att vi, tillsammans med representanter för universitetet och civilsamhället, leder kursen Executive Community Leadership.

Ledarskapskurser i Etiopen stärker civilsamhället

Kursen omfattar en termins studier på halvfart och inkluderar sex moduler: Leadership and Learning, Leadership and Working with Individuals, Leadership and Working with groups, Working with and Managing Conflict, Managing Diversity samt ett avslutande projektarbete. Huvudfokus i utbildningen är ledarskap och kommunikation, samt att studenterna baserat på egna erfarenheter upparbetar förmågor för att hantera individers och gruppers utveckling och förändring. Metoden som används är i första hand kollaborativ, vilket innebär att deltagarna bidrar med sina praktiker och kunskaper i syfte att genom utveckla sig själva och varandra förändra sina egna organisationer samt bygga egen kapacitet i Etiopien kring ämnet ledarskap. Projektet ämnar utbilda över 100 deltagare i en första omgång som sträcker sig över 4 år.

Första kullen nyutexaminerade

I vintras fick den första kullen studenter sitt kursbevis, och Högskolan för lärande och kommunikations VD Marie Öhman var själv på plats för att dela ut certifikatet. Mötet med de nyutexaminerade studenterna var tankeväckande och vår möjlighet att bidra till nya kunskaper är i hög grad stimulerande men också utmanande. Vi kan genom detta samarbete aktivt delta i utvecklingen av ett civilsamhälle i Etiopien, ett land som står inför svåra utmaningar men som också bär med sig stor potential. Läs om examenshögtiden i Addis Abeba 2022 här.

Utveckling inom projektet

På planeringsstadiet finns också idéer om forskningsprojekt kopplade till utbildningen, vilka kommer att fokusera på ledarskapsutveckling och livslångt lärande. Studenterna som avslutat kursen efterfrågar dessutom fortsatt kompetensutveckling i form av ”training for trainers”, något som vi just nu ser över möjligheterna att utveckla.

Kontakt

Har du frågor och funderingar kring utbildningen? Är du intresserad av att vara en del av denna utbildningssatsning? Hör då av dig till Peter Hugoson (peter.hugoson@ju.se).