Här lär du dig hur man skapar en sida på ju.se
Lathunden riktar sig till alla redaktörer. 

"The basics of the basics"

 1. Gå in på edit.ju.se
 2. Logga in i SiteVision
 3. Tryck på Bläddra för att öppna upp sidans trädstruktur
 4. Markera sidan som du vill skapa en sida under i trädstrukturen
 5. Tryck på Skapa ny --> Ange namn och vilken mall du vill använda (Välj Intervju om dokumentet berör en intervju)
 6. Fyll i mallen med information, och strukturera texten med befintliga formatmallar (Läs mer om hur man formaterar Rubriker och Menyer)
 7. Om du vill infoga en bild, tryck på Lägg till bildmodul.
 8. Leta upp bild i bildarkivet eller tryck på Ladda upp ny bild.
 9. Fyll i någon av de tre alternativen i Alternativtext (alt-text).
 10. Tryck på Publicera för att publicera den senaste versionen.
 11. Tryck på Klar för att gå ur redigeringsläget.

OBS! Du måste alltid Publicera på nytt om du redigerar sidan i efterhand, detta görs alltså inte automatiskt. 

 

Andra inställningar som är bra att känna till...

 • Tryck på Kugghjulen (redigera)
  • Tryck på Spara version --> Ange namn för att spara (flera) versioner av ett inlägg.
  • Tryck på Översättningar --> Välj Skapa översättning till Engelska (en engelsk version av inlägget kommer att läggas under motsvarande sida).
  • Tryck på Egenskaper för att hitta fler inställningar, bland annat är det där du anger rubriktexten för inlägget. Alltså, kan man ha ett namn för inlägget som står i trädstrukturen och ett namn på själva rubriken i inlägget.
 • Tryck på Ögat (visa)
  • Tryck på Versioner för att se/skifta versioner som du sparat.
  • Tryck på Responsivt läge för att se hur inlägget du gör på sidan kommer att se ut på mobila enheter --> Välj Skärmstorlek i rullmemenyn.
  • Tryck på Förhandsvisa för att se hur inlägget du gör på sidan kommer att se ut sen när det är publicerat.
 • Tryck på A (textmodul) för att lägga till en ny textmodul för att smidigt dela upp texten i olika stycken med respektive format.
 • Tryck på Foto (bildmodul) för att lägga till en bild på sidan.
 • Tryck på Kuben (moduler) för att lägga till andra moduler - allt från bildspel, kontaktformulär till en knapp på sidan.
 • Tryck på Kedjan (länkar) för att lägga infoga en länk genom att först markera ordet som du vill att besökaren ska klicka på --> Välj Intern länk om du vill länka från en sida till en annan på ju.se --> Välj Extern länk om du vill länka från en sida till en annan som inte är på ju.se
 • Tryck på Punktlistor --> Välj vilken sorts punktlista du vill ha.
 • Tryck på Pluset (infoga) för att lägga till specialtecken, citat eller ändra språk.
 • Tryck på Enskilt kugghjul (verktyg) --> Välj hur du vill justera texten.
 • Tryck på Frågetecknet (hjälp) om du behöver ytterligare förklaring på hur textmodulen eller annat på SiteVision fungerar.

OBS! Återgå till standardläge för redigering - t.ex. responsivt läge - genom att trycka på Krysset eller på Avbryt.