Lär dig hur du laddar upp dokument och filer i SiteVision som sedan blir tillgängliga på webben. 

Vilken typ av fil ska du ladda upp?

Före du laddar upp filen

Fundera på om informationen behöver vara i en PDF eller om texten istället kan ligga direkt på sidan. Text direkt på en sida blir både sökmotorsoptimerad och mer tillgänglig.

Om du ändå behöver publicera informationen i en PDF ska den vara tillgänglighetanpassad.

Kontrollera därefter att du har tillgång till mapparna i filarkivet. Kontakta arende.marknad@ju.se för åtkomst.

Så här laddar du upp filer i SiteVision

  1. Gå in på sidan i trädstrukturen som du vill redigera.
  2. Skriv länktexten till filen som du vill ladda upp (Skapa tillgängliga länkar)
  3. Markera texten och klicka på Länk (Länksymbolen)
  4. Välj länktyp Fil
  5. Ladda upp filen i rätt mapp i filarkivet eller leta fram en befintlig fil i filarkivet.
  6. Välj filen och tryck på Spara
  7. Tryck på Publicera.
  8. Tryck på Klar för att gå ur redigeringsläget.