Forskning inom detta tema uppmärksammar förändringsarbete och verksamhetsutveckling i det sociala arbete som utförs inom olika organisatoriska sammanhang. Sådana sammanhang kan utgöras av statliga och kommunala verksamheter men också inom olika frivillig- och brukarorganisationer.

Forskningen syftar till att kritiskt belysa det arbete med förändring och verksamhetsutveckling som bedrivs inom och av välfärdsorganisationer och genom detta generera ny kunskap. Flera projekt är utformade utifrån en interaktiv forskningsansats där forskare i samverkan med verksamhetsaktörer, ibland också brukare, identifierar angelägna problemområden och hur dessa kan hanteras i det vardagliga arbetet. Denna ambition att bidra till verksamhetsutveckling innebär att forskningen främst knyter an till forskningsmiljön kring Kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd.