Besöksadress: Barnarpsgatan 39, Jönköping (Hälsohögskolan plan 4)
Postadress: Hälsohögskolan, Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap, Box 1026, 551 11 Jönköping
Telefon: 036 - 10 12 02
E-post: eva-mari.blomqvist@ju.se

Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap

Personal

  • Universitetsadjunkt
  • Hälsohögskolan