AKD bedriver utbildning och forskning med anknytning till de naturvetenskapliga delarna inom hälso- och sjukvård.

Person tittar på en datorskärm som visar upp skelettdelar

Utbildning

Utbildningsverksamheten omfattar: 

Forskning

Forskningen vid AKD bedrivs i nära kontakt med den kliniska verksamheten samt i samverkan med nationella och internationella universitet. Forskningen bedrivs inom följande områden/projekt; immunologi, molekylärbiologi, klinisk mikrobiologi och radiologi.

Forskningen samordnas genom forskningsmiljön Studies on Integrated Health and Welfare (SIHW).