JU ShareFile / JUReShare är en tjänst för säker lagring av data.

Filer lagrade i JU ShareFile / JUReShare sparas på servrar placerade på JU. Informationen lagras krypterat och med regelbundna backuper. Access till lagringsytan kan tilldelas både personal på JU och externa användare.

Ansvarsområden

IT-avdelningens ansvar

Mappägarens ansvar

  • skapa mapp/ar
  • tilldela mappägare (personal på JU)
  • dela ut licenser till JU-personal

  • beställa mapp från IT-avdelingen
  • beställa tilldelning av licens till JU-personal från IT-avdelningen
  • tilldela rättigheter till kollegor på JU (kräver licens)
  • bjuda in och tilldela rättigheter till gäster (externa) - kallas Clients i ShareFile
  • rensa bort behörigheter och användare som inte längre ska ha access

Beställ lagringsyta

Personal kan beställa lagringsyta i JU ShareFile / JUReShare via ett formulär i ärendehanteringsystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.