Träcentrum

Träcentrum i Nässjö har under 30 år fungerat som en utvecklingsmotor för företag inom trä, möbler och inredning. Det är ingen slump att Träcentrum ligger i Nässjö i Jönköpings län. Inom en 15 mils radie finns nämligen 75% av landets företag inom trä, möbler och inredning, allt från snickerier, trähustillverkare, möbel- och inredningsföretag till sågverk.

Uppgiften är att bidra och verka för kompetens- och företagsutveckling för dessa företag. Idén med Träcentrum bygger på samverkan där vi tillsammans med företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter med flera bygger broar, skapar nätverk och blir en stark aktör för företagens utveckling. Träcentrums mål är att på olika nivåer erbjuda det som företagen efterfrågar inom såväl kompetens- som företagsutveckling. Träcentrum jobbar målmedvetet med företagsuppdrag, utvecklingsprojekt, utbildningar och är ett värdefullt bollplank inom många områden för såväl företagen som enskilda personer.

Tillsammans med JU och Linnéuniversitet driver Träcentrum det EU-finansierade projektet KVIST. Ett viktigt syfte med detta projekt är att skapa möjligheter för studenter och företag att mötas genom praktik, examensarbete och anställning. På Karriärum den 17 november finns Joakim Brobäck och Christer Andersson på plats för att berätta om den spännande branschen trä, möbler och inredning och om möjligheter för dig som student.

2021-11-07