AKTUELLT

På gång inför hösten 2019

Start av utbildning för dagens och morgondagens skolchefer. Under hösten 2019 planeras för två kurser (7.5 hp vardera) på halvfart och på avancerad nivå. Den första kursen kommer att ha förbättringsarbete i fokus och kurs två fokuserar skolans digitalisering. Mer information kommer inom kort.

HÖSTKONFERENS 2018

Den 4 – 5 oktober 2018 håller Skolchefsinstitutet nästa nationella konferens för skolchefer. Vi träffas från lunch till lunch på Jönköping University och under dessa dagar erbjuds föreläsningar och workshops.

Temat för konferensen är Att styra och leda i nya politiska landskap.

Läs mer

FACEBOOK