OM SKOLCHEFSINSTITUTET

Skolchefsinstitutet finns vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Institutet vänder sig till dem som är ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap.

Skolchefsinstitutet kommer att erbjuda forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling.

SEMINARIUM

Den 30 nov – 1 dec håller Skolchefsinstitutet nästa workshop för skolchefer. Vi träffas från lunch till lunch på Jönköping University och under dessa dagar erbjuds föreläsningar och workshop för ledarskaps- och verksamhetsutveckling.

Du får alltså en möjlighet att både fortbilda dig och delta i den gemensamma kunskapsutvecklingen kring skolchefers arbete. Anmäl dig till seminariet här.

NYHETER


SKOLCHEFSINSTITUTET PÅ FACEBOOK

SKOLLEDARSKAP PÅ TWITTER

  • Nu digitaliserar vi hanteringen för kränkande behandling! Prova en enklare sätt att hantera anmälningar, utredninga… https://t.co/BdgxSkSRHt
  • Idag har #lärarförbundet #skolledare nationell styrelsemöte o på dagordningen finns bl.a. Målkonferens, motioner, politik
  • Ny forskning på väg: Vilka förutsättningar i arbetet påverkar skolledares arbetssituation - positivt och negativt?… https://t.co/54ny1p9osv