AKTUELLT

Skolchefsinstitutets utbildningar hösten 2019

Under hösten 2019 kommer Skolchefsinstitutet att erbjuda tre utbildningar:

  1. Förbättringskunskap I. Att leda förbättringsarbete inom skolväsendet
  2. Digitalization in schools
  3. Att leda pedagogisk verksamhet I. Rekryteringsutbildning för förskolechefer och rektorer

Läs mer

HÖSTKONFERENS 2018: Skolverkets GD mötte skolcheferna

Den 4 – 5 oktober 2018 höll Skolchefsinstitutet sin nationella konferens för skolchefer. Vi träffades från lunch till lunch på Jönköping University för föreläsningar och workshops. Temat för konferensen var Att styra och leda i nya politiska landskap och dagarna avslutades av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Läs mer

FACEBOOK