STAFF


NEWS


RECENT PUBLICATIONS

EVENTSCeFEO ON VERTIKALS

  • Kulturarv i fokus 2016
    I år står kulturarv i fokus och regeringen/kulturdepartementet är i behov av underlag från olika aktörer i arbetet med att ta fram propositionen om kulturarvsfrågor. Internationella Handelshögskolan i Jönköping har sedan 2008 drivit forskningsprojekt med fokus kulturarvsfrågor och regional utveckling. Syftet med projekten är att öka kunskapen om betydelsen av kulturarv som attraktivitetsfaktor och...
    2016-05-21
    Read full blog post

#CeFEO ON TWITTER

#cefeo #jibs

STEP Project

Founded in 2005, the STEP Project is a global applied research initiative that explores the entrepreneurial process within.

Read more

EIASM Family Business

The EIASM Workshop on Family Firm Management Research
annually is co-organized by CeFEO.

Read more