Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap, 180 hp

Översikt

Som tandhygienist arbetar du hälsofrämjande och förebyggande inom oral hälsa. Huvudområdet under din studietid är oral hälsovetenskap, men du läser också kurser inom medicinska och samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, som berör hela människans livscykel.


Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik, där du får lära dig att diagnostisera. Du får också möjlighet att praktisera olika behandlingsmetoder. Dina kunskaper sätts på prov, först i vårt prekliniska labb, och därefter i vår egen tandhygienistklinik på campus. Under utbildningen får du också möjlighet att praktisera på allmän och specialisttandvårdskliniker.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Som student får du praktisk tillämpning på vårt prekliniska labb, på högskolans egen studentklinik på Campus och på folktandvårdens tandvårdskliniker i Region Jönköping. Under termin fem har du två dagars praktik i veckan på VFU, verksamhetsförlagd utbildning.

Tandhygienistprogrammet ger goda möjligheter att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Som legitimerad tandhygienist arbetar du med människor, självständigt eller i team tillsammans med tandläkare och tandsköterska. I din yrkesroll har du möjlighet att arbeta både som anställd eller som egenföretagare. Du kan arbeta inom folkhälsoarbete, specialistkliniker, äldre- och barntandvård eller som arbetsledare eller klinikchef.

 

Efter examen finns möjlighet för magisterexamen i oral hälsovetenskap. Du kan också studera vidare på en forskningsutbildning. Tandhygienister har goda möjligheter till arbete både idag och i framtiden.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Anmälningskod: HJ-52343
Examen: Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap

År 1

Oral hälsa, introduktion 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa 7,5 hp
Patofysiologi och farmakologi - inriktning oral hälsa 7,5 hp
Människan i ett livscykelperspektiv 10,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 hp

År 2

Hälsokommunikation 7,5 hp
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 hp
Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 hp
Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv 15 hp

År 3

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 hp
Oral hälsa i ett samhällsperspektiv 7,5 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa 7,5 hp
Oral hälsa, examensarbete 15 hp
Oral Hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III 7,5 hp
Oral Health, International Perspectives 7,5 hp

Möjlighet till utlandsstudier under utbildningens sista termin

Studentprojekt

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Programansvarig tandhygienistprogrammet
  • Hälsohögskolan