Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Möbeldesign 2 12 hp

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskaper om integrerad produktutveckling med allsidig hänsyn till kundkrav, estetisk utformning, hållfasthet, funktion, material, tillverkningsmetod och tillverkningskostnad.
Ett tydligt fokus läggs på marknadsbehov och marknadskommunikation. En tvärvetenskaplig projektmetodik integreras som en naturlig del i kursen. De produkter som utvecklas ska även möta en miljömässig, etisk och ekonomisk hållbar utveckling.

Kursen innehåller följande moment:
- Kund- och marknadsanalys
- Integrerad produktutveckling
- Modell- och prototyptillverkning
- Produktpresentation och marknadskommunikation
- Etik och hållbar utveckling
- Tillämpning av projektmetodik och presentationsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Möbeldesign 1, 9 hp och Affärsplanering med kalkylering och tillverkning, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TMNK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2016-03-04 09:26:54