Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

CAD 2 med Rapid prototyping 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller produktutformning i CAD, där såväl avancerad solidmodellering och ytmodellering ingår. I en del av kursen skapas underlag för CAD-modellering utifrån befintliga produkter via 3D-mätning med lämplig digital metod. Kursen behandlar även arbetssättet Rapid prototyping, där CAD-modeller framställs med en friformningsmetod.

Kursen innehåller följande moment:
- Avancerad användning av solidmodelleringsprogram
- Simulering av produkters funktioner i datorn.
- Ytmodellering
- Visualisering av produkter med hjälp av dator
- Rapid prototyping
- 3D-mätning av reella prototyper till ett CAD-system

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i CAD 1 med ritteknik, 9hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TCRK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 14:15:23