OM OSS

Projektet

Solbilsprojektet drivs som en kurs på Tekniska Högskola (JTH) vid Jönköping University (JU) och är en unik undervisningsmiljö som utmanar och utvecklar studenternas förmågor. Det innehåller alla delar i en start-up, från rekrytering av nya teammedlemmar till en operativ organisation för marknadsföring, teknologiutveckling, produktion och genomförandet av World Solar Challenge. Syftet med projektet är att utbilda morgondagens ingenjörer och marknadsförare, men också öka intresset bland ungdomar att söka sig till högre utbildningar. En stor del av projektet är även att utveckla och visa användningen av förnyelsebar energi. Solbilar är extremt effektiva fordon, vi kör 3000 km på en energimängd, vilket är mindre än den som finns i 4 liter bensin.

Axelent på Anderstorp

Magnus Andersson, Dag Raudberget och Oscar Prytz (Lärare 2013)

Historia

Starten av solbilsprojektet skedde i november 2010 när Magnus besökte världsmästarna Nuna i Delft, Nederländerna. Resultatet var att han såg att det går att konstruera och bygga solbilar i Jönköping, det behövs inga studenter i rymddräkter eller speciella lokaler. Under 2011 arbetade Magnus och Dag med att säkerställa att det var möjligt att genomföra projektet och skapa strukturen för arbetet och solbilskurerna. Det var en helt ny typ av projekt för JTH, speciellt när det kommer till storleken då det spänner över flera år och att det faktiska resultatet är en komplett organisation med en fungerande produkt. I vanliga studentprojekt är resultatet ofta att gruppen är nöjd om en modell fungerar under redovisningen, men i Solbilsprojektet måste allt fungera under en hel tävling.

Under våren 2012 grundade Magnus och Dag JU Solar Team i samband med att den första solbilkursen startade. 2013 byggdes den först bilen ”Magic”. Den hade ett mycket lågt luftmotstånd men var känslig för sidvind och blev därför pressad av vägen av en stormby. Sedan dess har en helt ny bil byggts vartannat år och alla bilar har klarat utmaningen att köra 3021 km på ren solenergi. Efter detta har projektet utvecklats på flertalet olika sätt. Första åren fanns inte arbetsplatser, verkstadslokaler eller en grundläggande budget. Andra förändringar är att tävlingskraven ändras efter varje tävling för att öka säkerheten och få ner körhastigheterna. Exempel är att tävlingsarrangörerna valt att minskat solcellsytan, ändra antal hjul (Både fyra och tre hjul är nu tillåtet), förbjudit miljöfarliga solpaneler, mm. Varje bil har blivit mer optimerad med mer teknik. Solbilen ”Axelent” har 10 egenutvecklade processorkort som kontrollerar systemen i bilen och kommunicerar med föraren och följebilarna.

Tävlingen lockar ca 40 team från hela världen. Av dessa är det bara ca 10 team som klarar att köra hela vägen på solenergi. JU Solar Team är det enda skandinaviska team som klarat att köra hela vägen på solenergi med placeringarna: Plats 20 (2013), plats 15 (2015), plats 8 (2017) och plats 10 (2019).

Hållbarhet

Vår vision är att vara del av utvecklingen av framtidens drivmedel med hjälp av den största förnybara naturkällan SOLEN. För att uppnå vår vision arbetar vi utifrån tre ledord: hållbarhet, innovation och starkare tillsammans.

Vi i JU Solar Team lägger stor vikt på att värna om vår planet och strävar efter att hållbarhet ska vara en del av hela projektet. Vårt huvudmål är att skapa en bil som drivs på 100% solenergi, vilket gör att det inte krävs något fossilt bränsle för att ta sig från punkt a till b. Hur bra för miljön är inte det? Från ett hållbarhetsperspektiv är det dock viktigt att inte enbart fokusera på de miljömässiga aspekterna utan också de två andra pelarna i hållbarhetskonceptet, det sociala och ekonomiska. Dessa pelare brukar oftast kallas för the 3Ps; People, Planet & Profit.

Solpanel