Fanny Kårelind

Universitetsadjunkt omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga606
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 16 64
Extern telefon
+46 76-209 58 62
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.

Hälsohögskolan - MBL-förhandlare , Facklig representant