Nikolas Käkelä

Universitetsadjunkt

Kontakt

Rum
A1220
Telefon
Schema
Ändra din information

 

Nikolas Käkelä, PhD

Forskning

Nikolas Käkeläs forskning berör en rad olika aspekter av att samverka inom och mellan organisationer, särskilt med fokus på olika kundanpassningsförfaranden. Ett genomgående tema i forskningen är beaktandet av motstridigheter så som standardisering kontra kundanpassning, prognostiserad kontra kunddriven efterfrågan, och utförande kontra utvecklande lärande, samt hur dessa kan tillämpas i organisationer för att bli konkurrenskraftig. 

Nikolas var en del av det treåriga forskningsprojektet The Whispering Game där hantering av kundorderspecifik information studerades. Samlade lärdomar från forskningsprojektet finns att läsa här

Hans doktorsavhandling försvarades 2022. En nyhetsartikel om avhandlingen finns att läsa här.  

Biografi

Nikolas är född och uppvuxen i Västerås. Efter studier på Mälardalens Universitet (BSc i Innovationsteknik 2014) och Uppsala Universitet (MSc i Industriell teknik 2016) växte ett intresse för forskning och särskilt företagsnära forskning. Parallellt fick Nikolas erfarenheter från både säljande och köpande part av komplexa kundanpassade lösningar, så som leveranser av kraftlänkar till havsbaserade vindkraftsparker på ABB, samt anskaffningar av produktionsutrustning på Volvo Trucks, vilket gjorde honom uppmärksam på vikten av kundanpassning i industriella kontexter. År 2017 gick flyttlasset till Jönköping för att bedriva forskning inom ämnet på Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) och doktorsavhandlingen avlades 2022. 

Nikolas ägnar sig även åt undervisning och är exempelvis ansvarig för kurserna Ledning och organisering och Inquiry Methodology som ges inom programmen Logistik och Ledning och Sustainable Supply Chain Management. Han har också mångårig erfarenhet av att handleda examensarbeten. 

Artikel

Engström, A., Käkelä, N., Wikner, J. (2022). Ambidextrous learning in a customer order–based context Learning Organization, 29(2), 116-128. More information
Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective Learning Organization, 26(1), 27-43. More information

Doktorsavhandling

Käkelä, N. (2022). A solution space perspective on customization (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Käkelä, N. (2019). Sharing knowledge for customization: a triadic perspective. 26th International Annual EurOMA Conference, Helsinki, Finland, 17-19 June 2019. More information
Engström, A., Käkelä, N. (2018). Learning to make a difference in customization settings. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities OLKC 2018, 26th - 28th April, 2018, Liverpool, UK. More information
Käkelä, N., Wikner, J. (2018). Defining solution spaces for customizations. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2018; Seoul; South Korea; 26 - 30 August 2018. More information
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017. More information

Övrigt

Käkelä, N., Wikner, J. . Conceptualization of solution spaces for customization. More information
Käkelä, N., Wikner, J. . Evaluating tendering invitations in engineer-to-order environments. More information

Rapport

Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping More information

Licentiatavhandling

Käkelä, N. (2019). Customization-based interaction in ETO (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information