Johanna Falck

Programansvarig avancerad nivå
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Kontakt

Rum
A 6 19
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Johanna Falck är doktorand inom Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd samt adjunkt vid Avdelningen för omvårdnad och tillhör forskningsmiljön IMPROVE – Improvement, innovation and leadership in health and welfare.

Hennes doktorandprojekt handlar om den kroniska sjukdomen lipödem som kännetecknas av en onormal ökning av smärtsam fettvävnad främst i nedre delen av kroppen. Lipödem drabbar i stort sett enbart kvinnor under hormonella förändringar och sjukdomen har en negativ inverkan på fysisk, emotionell och social funktion. För att få en djupare kunskap om lipödem i Sverige studeras hälsa, hantering och utmaningar från både ett patient- och professionsperspektiv.

Biografi

Johanna är legitimerad sjuksköterska, barnmorska och specialistutbildad skolsköterska och har under många år kombinerat kliniskt arbete med ledarskap inom förbättringsarbete och kvalitetsutveckling.