Lisa Bäckvall

Universitetsadjunkt Arbetsorganisation
Filosofie magister

Kontakt

Rum
A3219a
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Lisa Bäckvalls forskning har varit inriktad mot entreprenörskap, genus, strategi och ägande inom familjeföretag. Forskningen har bedrivits med en kvalitativ ansats. Hennes forskarnätverk finns främst inom familjeföretags- och entreprenörskapsfältet.  

Bibliografi

Lisa har en magisterexamen inom företagsekonomi från Jönköping International Business School (JIBS). 2006 var hon utbytesstudent vid Victoria University i Melbourne och India Institute of Management i Bangalore. Lisa har även varit gästdoktorand vid ESADE Business & Law School, Barcelona (2011) och ESSEC Business School, Paris (2012) under forskarutbildningen vid JIBS. Lisa är uppväxt i Arjeplog och har arbetslivserfarenhet från Irland, Frankrike, Österrike och Nya Zeeland.

Lisas pedagogiska grundsyn är baserad på studentdrivet lärande. Denna grundlades då hon utvecklade entreprenöriella lärprocesser för nationella gymnasieprogram vid Stiftelsen Företagsam i Stockholm. Där var målet att stimulera elevers företagsamhet, självständighet och lust att lära. Lisa har undervisat på högskolenivå inom bland annat entreprenörskap (entrepreneurship och corporate entrepreneurship), projektledning, innovation, tillväxt (new venture growth), ledarskap och styrning, och företagsledning i butik. Hon har undervisat vid JIBS och vid Högskolan i Skövde på grund- och masternivå. 

Vid Tekniska Högskolan undervisar Lisa inom kurserna: Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, Project Management and Methods, Leadership and Project Management, och Näringslivsförlagd kurs.

Artikel

Bjursell, C., Bäckvall, L. (2011). Family business women in media discourse: the business role and the mother role Journal of Family Business Management, 1(2), 154-173. More information

Antologibidrag

Bjursell, C., Bäckvall, L. (2012). Mediebilden av kompetenta arvtagerskor och drivna företagare. In: Brundin, Johansson, Johannisson, Melin och Nordqvist (Ed.), Familjeföretagande: Affärer och känslor (pp. 227 -250). Stockholm: SNS förlag More information

Konferensbidrag

Bäckvall, L. (2012). Foreigner or Family?: Exploring succession through practice perspective within family business. 8th EIASM Workshop on FAMILY FIRM MANAGEMENT RESEARCH. THE FAMILY BUSINESS: A BEAUTY OR A BEAST? May 31st- May 2nd 2012, Held in Jönköping Sweden. More information
Bäckvall, L. (2011). A Bourdieusian view of strategizing in the context of a family business. 27th EGOS Colloquium Reassembling Organizations July 6-9 2011 Gothenburg, Sweden. More information
Bäckvall, L. (2011). A practice perspective of transgenerational entrepreneuring in the context of a family business. 2011 NFF conference: A practice about practice Stockholm. More information
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2010). Family business women in media discourse: Exploring the business role and the mother role. IFERA 10th Annual Family Businesses Research Conference, Lancaster 2010. More information
Bjursell, C., Bäckvall, L. (2009). Family business women in the media discourse: The fairytale heiresses and the down-to-earth tomboys. IFERA 10th Annual Family Businesses Research Conference, Lancaster 2010. More information