Carolyn Unsworth

Professor
Affilierad
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Kontakt

Schema
Ändra din information

Carolyn's  doktorsavhandling (1993) handlade om bostadsanpassning och beslutsfattande för äldre efter strokerehabilitering. Hennes pågående forskning är inriktad på aktiviteten bilkörning och hur arbetsterapeuter bedömer och fattar beslut om förutsättningar att köra bil hos äldre och personer med funktionsnedsättning. Denna forskning kompletterar utvecklingen av "off-road" bedömning av bilförare. Carolyn använder också sina metoder för att undersöka rehabiliteringutfall för äldre personer efter stroke. Hon är även intresserad av området kliniskt resonemang som innefattar bl a hur arbetsterapeuter tänker och fattar beslut.

Carolyn är en del av teamet på La Trobe University som utvecklar Australian Therapy Outcome Measures (AusTOMs), en utvärderingsmetod använd i flera länder. Dessutom har hon, tillsammans med en utvecklingsgrupp vid Hälsohögskolan i Jönköping, översatt AusTOMs-OT till svenska. För närvarande testas instrumentets reliabilitet för svenska förhållanden.  

Carolyn verkar idag som docent i arbetsterapi vid La Trobe University, Australien (1995 forts.). Hon har tidigare verkat på fakultet vid Tufts University i Boston USA (1993 - 1995) och har föreläst vid  universitet och sjukhus i Australien, Sverige, Singapore, England, Skottland och USA. Carolyn ingår  i redaktionsrådet för Scandinavian Journal of Occupational Therapy och American Journal of Occupational Therapy. Vidare är hon reviewer för flera internationella tidskrifter inom arbetsterapi och rehabilitering. Carolyn har publicerat en bok, författat flera bokkapitel och är författare till mer än 50 vetenskapliga artiklar.