På Xjobbsmässan ställer våra avgångsstudenter ut sina examensarbeten.

Linda Bergqvist och 

LisaBeth Sundström ansvarar för Xjobbsmässan.

I slutet av vårterminen varje år tillsammans med avslutningsdagen är alla välkomna till Xjobbsmässan för att träffa våra studenter och se vad de åstadkommit i sina examensarbeten. Här kan du prata framtid med studenterna eller låta dig inspireras av alla intressanta examensarbeten som presenteras. Kanske är det på ert företag någon eller några av studenterna haft ett uppdrag. 

Xjobbsmässan 2021

Xjobbsmässan 2021 kommer hållas digitalt. Den 28 maj lanseras Xjobbmässan Digital Showroom där studenternas examensarbetet visas upp. Läs mer om eventet.

Vi trycker en katalog med sammanfattningar av studenternas examensarbete som delas ut på mässan. 
Läs 2019 års katalog här. Pdf, 7.8 MB.