På Jönköping University är vi fast beslutna att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med aktuella dataskyddslagar och förordningar.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss. Detta kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information som är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och produkter.

2. Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att:Kommunicera med dig om din användning av våra tjänster, viktiga uppdateringar eller i marknadsföringssyfte. Uppfylla våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter.

3. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, förutom i följande fall:Om det krävs enligt lag, eller för att skydda våra rättigheter eller säkerheten för våra användare och tredje part.

4. Säkerhet och lagring

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämnande. Dina uppgifter lagras på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter och rätt till dataportabilitet.

6. Ändringar av policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att återspegla förändringar i hur vi hanterar personuppgifter eller förändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna sida för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.