world map

Den internationella profilen på JIBS sammanfattas i en av våra vägledande principer: "International at heart".

Den mest internationella handelshögskolan i Sverige

Jönköping International Business School, JIBS, är rankad som den mest internationella handelshögskolan i Sverige, av URANK.

Sedan 2015 är JIBS ackrediterad av både europeiska EQUIS och amerikanska AACSB. Endast cirka två hundra (eller cirka 1 procent) av världens handelshögskolor har denna dubbelackreditering.

Ackrediteringarna är en kvalitetsmärkning som kan locka fler och bättre internationella studenter och samarbetspartners, och som gör det lättare för studenterna att söka jobb efter avslutad utbildning. Men för JIBS innebär ackrediteringarna också möjlighet till ömsesidigt lärande, kvalitetsförbättring och framtida utveckling.

Personal

JIBS har en av de mest internationella akademiska miljöerna i Skandinavien med personal och gästforskare från hela världen. Med cirka 53% av lärare och 50% av studenter från andra länder, erbjuder JIBS en spännande internationell miljö.

Studenter

JIBS har det största utbytesprogrammet i Sverige och samarbetar med cirka 140 handelshögskolor och/eller universitet i cirka 40 länder, spridda över hela världen.

Alla JIBS-studenter har möjlighet att studera utomlands under minst en termin, med undantag för dem som studerar på de ettåriga masterprogrammen. Majoriteten av studenterna på JIBS förlägger minst en termin, ofta ett år, vid ett av JIBS partneruniversitetet. På motsvarande sätt tar JIBS emot studenter, lärare och forskare från utlandet, vilket innebär att internationaliseringen startar redan på hemmaplan.

För att säkerställa en god utbytesbalans och för att försäkra att partneruniversiteten erbjuder bra kurser och program som motsvarar de krav som JIBS ställer, genomför JIBS årligen en Partner Review. Där görs en översyn av befintliga och potentiella partners utifrån flera olika parametrar i syfte att kvalitetssäkra utbytesverksamheten.

Internationellt orienterade program

Majoriteten av alla utbildningsprogram på JIBS är internationellt inriktade, i syfte att förbereda studenterna för en internationell karriär.

Alla kurser ges på engelska, med undantag av ett antal kurser som fokuserar på svensk lag och redovisningsstandard, och läses tillsammans med studenter från hela världen. Det skapar en internationell atmosfär som är unik för JIBS.

Detta innebär att alla program, förutom Civilekonomprogrammet (som leder till en svensk examen) välkomnar internationella sökande.