Den 1 juli 2020 tillträdde Marie Ernsth Bravell som vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan.

Porträtt av Hälsohögskolans vd Marie Ernsth Bravell

Marie Ernsth Bravell, vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan.

Marie Ernsth Bravell är docent i gerontologi och mellan åren 2018 och fram till att hon i juli 2020 tillträdde som vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan kombinerade hon sin gerontologiska forskning med uppdraget som vicerektor för forskning vid Jönköping University.

I sitt avhandlingsarbete fokuserade Marie på de allra äldsta med syftet att bland annat ta reda på hur hälsa och socialt nätverk påverkar dagligt liv och hjälpmönster, samt hur vården och omsorgen fungerade för de här människorna det sista året. Marie har sedan disputationen fortsatt att studera äldreomsorg ur olika perspektiv men också olika typer av funktionell förmåga under åldrandet, och framför allt skillnader mellan män och kvinnor.

Mellan åren 2011-2018 arbetade Marie deltid som äldrestrateg i Jönköpings kommun, med syfte att genomföra fördjupad forskning inom strategiskt utvalda äldreområden och i samverkan med personal i äldreomsorgen.