Aktiviteter

Datainsamling påbörjades hösten 2013

Deltagande kommuner är Gnosjö, Härryda, Vårgårda och Värnamo.​

Undersökningsgrupp: C:a 2000 ungdomar som följs från 12-13 års ålder (åk 6 respektive 7) och senare upp till myndighetsåldern (+ ev fortsättning) enligt följande schema och i varje kommun

Åk 6 följs upp i åk 7 och 8 och därefter i gymnasiets åk 2

Åk 7 följs upp i åk 8 och 9 och därefter i gymnasiets åk 2

Datainsamling i grundskolan kan samordnas till tre omgångar. I gymnasiet görs detta dock två olika år.

Data insamlas av forskarna i skolorna, utom för dem som flyttat från kommunen (då sker insamling via post och telefon).

Övriga data

•Föräldrar ombedes besvara en postenkät vid baslinjemätningen i åk 6/7 samt en kompletterande enkät hösten 2014.

•Lärarna ombedes göra skattningar av skolbeteende och skolprestation  samma år som eleverna följs (totalt 4 ggr: åk 6/7, åk 7/8 , åk 8/9 + gymn. åk 2)

•Intervju genomförs vid c:a 17-18 års ålder med noggrannare kartläggning av psykisk hälsa


Dela |

Hösten 2015

Under hösten 2015 genomfördes datainsamling riktad till elever i åk 8/9 i deltagande kommuner.

Våren 2016

Under våren 2016 genomfördes datainsamling riktad till deltagande elevers lärare.

Hösten 2016

Under hösten 2016 genomfördes datainsamling riktad till elever i åk 9 i deltagande kommuner.

Våren 2017

Under våren 2017 slutfördes datainsamlingen i deltagande kommuners högstadieskolor.

Hösten 2017

Under hösten 2017 slutfördes datainsamlingen för den första kohorten i de gymnasieskolor som hade fler än 15 elever i år 2. Resterande elever fick en postenkät skickad hem till sig.

Hösten 2018

Under hösten 2018 slutfördes datainsamlingen för den andra kohorten i de gymnasieskolor som hade fler än 10 elever i år 2. Resterande elever fick en postenkät skickad hem till sig.

Våren 2019

En intervjustudie planeras med ett urval av eleverna från kohort 1.