LoRDIA

I forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence) följs under en längre tid ungdomars psykosociala utveckling till vuxna.

I programmet genomförs en serie studier i fyra kommuner i Jönköpings län och i Västra Götalandsregionen med start hösten 2013.

Forskningen finansieras av

Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd (FORTE)

Vetenskapsrådet (VR)

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)

Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA)

Stiftelsen Sunnerdals Handikappfond

Stiftelsen Sävstaholm

Nyheter

Datainsamling av elevenkäter i våg 4b är klar i skolor som forskningsassistenter besökt. Över julhelgen fick övriga elever en enkät hem i posten.

I januari startar en intervjustudie, våg 5, med en webb-baserad utbildning för intervjuare. Fram till och med sommaren kommer ca 400 elever att intervjuas på telefon.