Styrning och ledning

Styrning och ledning

Styrgruppens ledamöter

  • Agneta Marell, rektor vid Jönköping University
  • Dennis Larsson, VD vid School of Health and Welfare
  • Agneta Jansmyr, regiondirektör, Region Jönköpings län
  • Boel Andersson Gäre, Futurum, Region Jönköpings län och professor, Jönköping Academy
  • Avdelningschef vid Jönköping Academy
  • Stefan Österström, Regionförbundet
  • Ola Götesson, utvecklingschef för Kommunal utveckling