Tony Andersson

Tony Andersson

Tony Andersson är biomedicinsk biolog som 2003 disputerade vid den tvärvetenskapliga forskarskolan Forum Scientium, Linköpings universitet. Hans avhandling handlade om cellbiologi och biofysik. Efter två postdoc-perioder i Linköping har Tony arbetat som utbildningsledare och samordnare inom Landstinget i Kronoberg.

Tony är tjänstledig under läsåret 2016-2017.

Kontakt

0739-101 688
tony.andersson@ju.se