Paul Batalden

Paul Batalden

Pionjären och föregångaren inom förbättringskunskap — Paul Batalden — är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd i Jönköping Academy med placering vid Högskolan i Jönköping.

Paul, barnläkare och sedermera professor vid Dartmouth Medical School, började på 1980-talet i samverkan med W. Edward Deming överföra idéerna om förbättringskunskap till hälso- och sjukvården. Hans teorier och arbete ligger till grund för bland annat Socialstyrelsens vägledning "God vård".

Pauls främsta uppgift inom Jönköping Academy är att stödja uppbyggnaden av verksamheten samt undervisa i Masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg.


Forskningsområde

  • Kvalitetsförbättring och ledarskap

Särskilda uppdrag

Professor of Pediatrics, of Community and Family Medicine and of The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice at The Dartmouth Medical School, USA.

Har bland annat varit med om att grunda, och stödjer fortsatt: the Institute for Healthcare Improvement (www.ihi.org); the Veterans Administration National Quality Scholars program (VAQS), and the SQUIRE publication guidelines for publishing studies about the improvement of health care.