Katherine Stevenson

Katherine Stevenson

Katherine Stevenson, sjukgymnast, har arbetat med förbättringsarbete inom sjukvården sedan 2004, då hon  startade sitt samarbete med Health Quality Council i Saskatchewan, Kanada. Katherine utvecklade en passion för undervisning och lärande om kvalitetsförbättring inom hälsovetenskaplig utbildning. Hon tog fram uni-och interprofessionella kursplaner inom såväl omvårdnad, medicin, sjukgymnastik, folkhälsa, farmaci och nutrition  rörande förbättringsarbete.

År 2009 skrevs hon in som doktorand vid Jönköping Academy, men är även kursansvarig för två delkurser inom magister- och masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap samt adjunkt vid Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan.

Kontakt

036-10 13 33
0703-785 678
katherine.stevenson@ju.se